Deň: 29. mája 2023

Video: Aké je to hrať zlých chlapcov?

Video: Aké je to hrať zlých chlapcov?

Každé cvičenie NATO má „dobrých chlapcov“ – stranu, ktorá si prišla vylepšiť svoje schopnosti a tiež „zlých chlapcov“, ktorí ich schopnosti otestujú tým, že hrajú protivníka. Vo výcvikovej oblasti Hohenfels v Nemecku hrá túto úlohu jednotka prezývaná One-Four – prvý prápor štvrtého pešieho pluku americkej armády. Ich prácou je zaistiť, aby spojenci z NATO dostali pri výcviku […]