O NATO

Základný princíp

Animus in consulendo liber – Myseľ nespútaná pri uvažovaní

Toto motto prvýkrát použil vo svojom diele rímsky historik a politik Gaius Sallustius Crispus, ktorý žil v prvom storočí pred Kristom. Jeho význam sa z latinčiny prekladá ako Myseľ nespútaná pri uvažovaní. Motto vybral koncom 50. rokov minulého storočia dekan Severoatlantickej rady André de Staercke, pretože podľa neho odrážalo ducha spoločných konzultácií, ktoré presadzoval v poradí
druhý generálny tajomník NATO Paul-Henri Spaak.

De Staercke si motto všimol pri návšteve radnice v starobylom talianskom meste San Gimignano. V súčasnosti je napísané na stene hlavnej rokovacej sály v sídle NATO v Bruseli.

Zdroj foto – US Department of Defense

Zdroj foto – US Department of Defense

Motto NATO

Základné informácie

 • Organizácia Severoatlantickej zmluvy známa aj ako Severoatlantická aliancia.
 • Jej úlohou je implementovať Severoatlantickú zmluvu známu aj ako Washingtonská zmluva, ktorá bola podpísaná 4. apríla 1949.
 • V tom čase išlo o reakciu západných demokratických štátov na povojnovú situáciu v Európe a napätie stupňované Sovietskym zväzom.
 • Po tom, čo sa v roku 1991 rozpadla Varšavská zmluva i Sovietsky zväz, prestalo byť NATO čisto vojenskou alianciou a rozšírilo svoje aktivity aj na politické a humanitárne situácie.
 • Zmluva o konvenčných ozbrojených silách v Európe z roku 1990 umožnila znížiť početné stavy a výdavky na armády.
 • V súčasnosti je NATO jedinou organizáciou kolektívnej obrany na svete.
 • Počet členov sa v ôsmich vlnách rozširovania zvýšil z 12 na 30.
 • Zakladajúce štáty boli: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko a USA.
 • V roku 1952 sa pridali Grécko a Turecko.
 • V roku 1955 vstúpilo do NATO Západné Nemecko. V roku 1990 po opätovnom zjednotení Nemecka pribudla aj jeho východná časť.
 • Španielsko sa v roku 1982 stalo šestnástym členským štátom NATO.
 • V roku 1999 vstúpili Česko, Maďarsko a Poľsko.
 • Najväčšie rozšírenie nastalo v roku 2004, keď pribudlo sedem štátov: Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
 • V roku 2009 pribudli Albánsko a Chorvátsko.
 • Čierna Hora vstúpila v roku 2017.
 • Zatiaľ najnovším členom je od roku 2020 Severné Macedónsko.
 • Aktuálne prebieha prístupový proces jedného štátu a tým je Bosna a Hercegovina. Gruzínsko a Ukrajina vedú tzv. zintenzívnený dialóg o svojom budúcom členstve.
 • Súčasným generálnym tajomníkom NATO je bývalý nórsky premiér Jens Stoltenberg. Je v poradí trinástym generálnym tajomníkom Aliancie.